หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับสมาชิก MD ทุกท่าน

หัวข้อ
- ประกันวินาศภัยดีอย่างไร
- หาลูกค้าจากกลุ่มไหน
- ชวนคนมาเป็นสมาชิกแล้วจะได้อะไร

***แนะนำสมาชิกใหม่ทุกท่าน ควรเข้าฟังหลักสูตรนี้***

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับสมาชิก MD ทุกท่าน

หัวข้อ
- เทคนิคการขายประกันรถยนต์
- การเช็คเบี้ย
- การแจ้งงาน การต่ออายุ

***แนะนำสมาชิกใหม่ทุกท่าน ควรเข้าฟังหลักสูตรนี้***